Aa inschrouvink

Voila se, ge zèt ingeschreven!

Tienegste da ge naa nog moet doen, es 30 gaatstukken (in €) steutten oep reikerink BE70 0011 1673 4425.

En de vierden ogustus oep toud naa tplaan kommen, vanouges.