Aa inschrouvink

Voila se, ge zèt ingeschreven!

Tienegste da ge naa nog moet doen, es 30 gaatstukken (in €) steutten oep reikerink BE81 9793 8490 7624.

En de zesden ogustus oep toud naa tplaan kommen, vanouges.