Tornooireglement

1) Iedere speler dient ofwel:

  • woonachtig te zijn in Steenhuffel
  • verband te hebben met de opgerichte Steenhuffelse ploeg
  • op te komen in een Steenhuffelse familie
  • een duidelijk verband te houden met Steenhuffel

2) De opkomende ploeg vertegenwoordigt ofwel:

  • een straat: alle spelers wonen in die straat
  • een familie: duidelijke verwantschap
  • een vereniging: min. 6 maanden lid
  • bedrijf: minimum 6 maanden werkzaam
  • een vertrouwde deelnemer aan ons tornooi

3) Verloofden van spe(e)l(st)ers worden toegelaten.

4) Het inschrijvingsgeld bedraagt 30 euro, te betalen voor aanvang van het tornooi.

5) De gegevens van de spelers van elke ploeg moeten voor de aanvang van het tornooi op het secretariaat worden ingediend. Hierdoor wordt elke speler ingeschreven voor de verzekering, die u gratis en voor niks wordt aangeboden. De blanco namenlijst wordt u overhandigd aan het tornooisecretariaat.

6) Alle ploegen dienen volledig aanwezig te zijn om 8u45.

7) Een wedstrijdreglement wordt aan de ploegen overhandigd op zondag 6 augustus.

8) Inschrijvingen worden aanvaard tot en met vrijdag 4 augustus 22u00, of tot ons tornooi volzet is.

9) De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, diefstal of beschadigingen.

10) De wedstrijden worden betwist volgens de spelregels van de VVB. Nochtans willen wij u vragen er rekening mee te houden dat het hier om een recreatief tornooi gaat. Fair-play en sportiviteit gaan tijdens ons tornooi altijd voor. Ploegen die hieraan hun voeten vegen, worden in de toekomst geweigerd op het tornooi.

11) Dames-, gemengde- en herenploegen spelen door elkaar. Wij vragen ook om het aantal competitieve spelers per ploeg te beperken, en de onderlinge sfeer tijdens de wedstrijden voor iedereen zo optimaal mogelijk te houden.

12) Bij eventuele geschillen beslist de organisatie.